ČASOVI PLIVANJA ZA ODRASLE

Zbog poražavajućih podataka vezanih za broj odraslih ljudi koji su neplivači i sve češćih utapanja pokrenuli smo program koji to sprečava!

ZAPLIVAJ - NE ČEKAJ!

Prema nedavno objavljenim istraživanjima, broj odraslih osoba koje ne znaju plivati i dalje je izuzetno visok i predstavlja veliki problem u našoj zajednici. Nažalost, ove osobe su u velikoj opasnosti od utapanja i drugih nesreća u vodi. Upravo zbog ovog problema, pokrenuli smo program „Zaplivaj- ne čekaj!“, koji ima za cilj da pomogne odraslima da nauče da plivaju i da se ponašaju na siguran način u vodi. Ovaj program nudi individualnu nastavu ili rad u malim grupama sa maksimalno četiri polaznika, što omogućava da se svakom polazniku posveti dovoljno pažnje i prilagodi se njegovim potrebama.

HAJDE DA SE UPOZNAMO

Ljubav prema plivanju, kao bazi za raličite aktivnosti na vodi i činjenica da veliki broj dece i odraslih ne vlada veštinama plivanja dovela je do ideje za pokretanje letnjih škola plivanja. Ubrzo nakon otvaranja prve lokacije, zbog velikog interesovanja naša ideja prerasta u zvanično otvaranje plivačkog kluba. Za skoro 10 godina postojanja , na više lokacija, obučili smo preko 5000 dece i odraslih. Naš pristup deci je poseban i pun ljubavi!