DŽUDO

Vežbanje džudoa, pored sveukupnih zdravstvenih beneficija koje nudi, kao i drugi oblici fizičkog vežbanja, takođe pruža specifične prednosti koje proizilaze iz mogućnosti uspostavljanja fizičkog kontakta posredovanog hvatanjem u džudo opremi sa partnerom ili trenerom.

ŠTA JE DŽUDO?

Džudo je sjajna grana borilačkog sporta koja zahteva veliku mentalnu i fizičku veštinu. Bukvalno značenje reči džudo znači DžU – mekoća, fleksibilnost, nežnost, delikatnost, okretnost, dok DO označava metodu, princip, razmišljanje. Poremećaj autističnog spektra (ASD) je razvojni poremećaj koji uključuje deficite u socijalnoj interakciji, komunikaciji i ponašanju. Deca sa ovim poremećajima su u riziku od fizičke neaktivnosti zbog društvenih problema i problema u ponašanju. Ove osobe imaju tendenciju da provode manje vremena u fizičkoj aktivnosti i pokazuju više manjkavih motoričkih veština i fizičke kondicije nego njihovi vršnjaci u tipičnom razvoju.

tRENIRANJE DŽUDO-A

Trening borilačkih veština može biti koristan zbog spajanja fizičkih vežbi umerenog do visokog intenziteta sa mentalnim veštinama ili vežbanjem svesnosti, može biti i posebno privlačan onima sa ASD-om zbog repetitivne strukture uključenih pokreta. Vežbanje džudoa, pored sveukupnih zdravstvenih beneficija koje nudi, kao i drugi oblici fizičkog vežbanja, takođe pruža specifične prednosti koje proizilaze iz mogućnosti uspostavljanja fizičkog kontakta posredovanog hvatanjem u džudo opremi sa partnerom ili trenerom. Pokazalo se da situacije fizičkog kontakta, takmičenja i saradnje koje se javljaju na džudo treninzima doprinose dobrobiti i socijalnoj interakciji dece u opštoj populaciji, a posebno dece sa intelektualnim teškoćama.

PREDNOSTI

Trening borilačkih veština takođe može biti od pomoći za smanjenje simptoma stresa i anksioznosti/depresije kod autistične dece. Sportski programi su idealni za negovanje pozitivnih društvenih sposobnosti, jer sam čin učešća daju deci nebrojene mogućnosti za međusobnu interakciju. Vežbanje džudoa podrazumeva situacije fizičkog kontakta tokom stajanja i rada na parteru, a kontaktne situacije imaju potencijalnu ulogu u razvoju telesne samosvesti definisane kao sposobnost da osetimo i prepoznamo telo kao svoje. Informacije koje proizilaze iz unutrašnjosti tela daju informaciju o njegovom kretanju i lokaciji u prostoru i percepciji njegovog fiziološkog stanja.

HAJDE DA SE UPOZNAMO

Ako želite postati član našeg tima, kliknite na dugme ispod kako biste započeli proces prijave. Postati deo našeg tima znači da ćete postati deo dinamične zajednice stručnjaka koji zajedno rade sa decom i ostvaruju zajedničke ciljeve.

Scroll to Top