GIMNASTIKA

Gimnastika je sport koji se sastoji od raznih akrobatskih veština koje se izvode na spravama ili na trampolinu. Ovaj sport zahteva izuzetnu fleksibilnost, snagu, koordinaciju i ravnotežu. Gimnastičari se takmiče u različitim disciplinama kao što su vratilo, parter, razboj, preskok i druge.

Koncept rada

Razvojna parterna gimnastika podrazumeva obiman kopleks složenih aktivnosti koje karakterišu brojne kretne kombinacije, fizičke sposobnosti i motoričke veštine prilagođene deci u ranom uzrastu. Ovim programom podpomaže se razvoj ravnoteže, okretnosti, prostorne orjentacije, koordinacije, brzine, snage, gipkosti kao i osećaj za ritam. Benefiti koje donosi ova fizička aktivnost su pravilan razvoj, istezanje i jačanje muskulature kao i otklanjanje urođenih i/ili stečenih deformiteta. Svi navedeni benefiti svrstavaju razvojnu gimnastiku u bazičan sport neophodan za pravilan razvoj deteta u najranijem uzrastu. Istraživanja su utvrdila da fizički rast i razvoj predstavnjaju osnovu i okosnicu celokupnog razvoja deteta, iz tog razloga je oformnjen program razvojne parterne gimnastike koji ima za cilj da pomoću gimnastičkih elemenata razvije fizičke ali i kognitivne sposobnosti deteta.

Koncept škole gimnastike

Vodeći se činjenicom da je svako dete individua za sebe i da se s toga razvija različitom brzinom, razvojna gimnastika je adaptirana da bude inkluzivna za sve, bez obzira na trenutne sposobnosti deteta, kao i mogućnost da svako dete uči i napreduje svojom maksimalnom brzinom. Kretanja koja su prisutna u ovom programu razvojne parterne gimnastike zahtevaju pripremu aparata za kretanje koja sama po sebi ima preventivno delovanje na telesni status deteta i grade osnovu da se dete kasnije bez poteškoća uključi u bilo koju sportsku aktivnost. Program je namenjen devojčicama uzrasta od 3 do 6,5 godina.

Ko su treneri koji rade sa decom?

Sa decom rade fakultetski obrazovani treneri (master profesori fizičkog vaspitanja i sporta) sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom u sferi razvojne, korektivne i sportske takmičarske gimnastike. Sistem rada grupe napravnjen je da svaki pojedinac može napredovati svojom maksimalnom brzinom uz timski i individualni rad, koristeći se vežbama koje kroz igru razvijaju sve motoričke funkcije deteta.

GRUPE

Program razvojne parterne gimnastike prilagođen je devojčicama uzrasta od 3 do 6,5 godina.
Devojčice uzrasta 3 i 4 god. su u programu – dva časa nedeljno. ( utorak, četvrtak)
Devojčice uzrasta 5 i 6 – 6,5 god. su u programu – tri časa nedeljno ( ponedeljak, sreda, petak)
Maksimalan broj devojčica u grupi je 4 i sa njima radi jedan trener.

Zašto baš naša škola gimnastike?

Trener kroz igru i metodiku učenja gimnastičkih elemenata pomaže devojčicama da spoznaju lepotu i benefite pravilnog držanja tela, razviju eleganciju i osećaj za ritam, a uz to razviju sve motoričke komponente. Ovim programom devojčice takođe razvijaju snalažljivost, samopouzdanje, kao i zdrave navike. Svakom detetu se pristupa kao individui, sa velikom pažnjom i uslovima prilagođenim za maksimalan razvoj svakog pojedinca.

HAJDE DA SE UPOZNAMO

Ako želite postati član našeg tima, kliknite na dugme ispod kako biste započeli proces prijave. Postati deo našeg tima znači da ćete postati deo dinamične zajednice stručnjaka koji zajedno rade sa decom i ostvaruju zajedničke ciljeve.

Scroll to Top