KAMPOVI

Svake godine organizujemo letnje i zimske kampove. Jedinstveni koncept sa akcentom na svako dete kao posebnu ličnost, program kampa razvija i unapređuje sve aspekte ličnosti deteta.

Misija KAMPA

Misija kampa usmerena je na podsticanju prirodnih sklonosti svakog učesnika kampa. Buđenje, podsticanje kreativnosti, onog najboljeg u biću svakog deteta. Jačanje ličnosti kroz pažljivo osmišljen plan i program. Deca predškolskog i školskog uzrasta, zajedno sa svojim mentorima upoznaju lepotu prirode u okruženju, mestu boravka i kroz odgovarajuće aktivnosti, bude lepotu prirode u sebi. Kroz predviđene sadržaje podstiču se psihofizičke sposobnosti i veštine, istrživački duh, radoznalost. Uče da uočavaju i prihvataju različitosti. Podižu svest o sebi, o sopstevnim mogućnostima kojima se unapređuju individualne, socijalne i emocionalne sklonosti.

Plan i program

Plan i program dnevnih aktivnosti se sastoji iz tri oblasti, koji su pažljivim odabirom usklađeni i nadovezuju se. Motoričku darovitost, zdrave navike, kroz oblast SPORT U NAMA, budimo laganim jutarnjim aktivnostima. Tokom dana ostale aktivnosti u okviru ove oblasti se realizuju na otvorenom uz oplemenjivanje znanja, sposobnosti i viština usmerenih ka bazičnim sportovima: pre svega atletike (pre podne) i plivanja (posle podne), sa elementima gimnastike uz neizostavne igre koje podstiču socijalne i emocionalne sposobnosti i veštine. Istinske vrednosti viteškog duha osvešćujemo izazovima kroz koje zajednički prolazimo u međusobnim interakcijama kako u pojedinačnom, tako i na ekipnom planu u odabranim sportsko rekreativnim nadmetanjima.

KREATIVNOST

Ništa manje neće biti prisutna oblast UMETNOST U NAMA pa će deca kroz naše kreativne umetničke radionice između ostalih aktivnosti imati prilku da oplemene i otkriju umetnost u sebi. Kroz oblast PRIRODA U NAMA objedinjujemo sve oblasti i usaglšavamo sa preko potrebnim boravkom na otvorenom uz prirodu. Upoznavanje sa prirodnm lepotama iz okruženja i usklađivanje sa unutrašnjom, aktivnostima kao što su: planinarenje, duža pešačenja, snalaženje u prirodi, upoznavanje lepote i znamenitosti u okruženju i usklađivanje sa lepotom u sopstvenom biću…
Scroll to Top